Hồ Xuân

Tư Vấn Viên
Kinh nghiệm
Tư vấn viên
Ngày gia nhập
08/11/2017

0 / 0 tổng số đánh giá
  • Có 1 cuộc gọi
  • Có 0 lượt đánh giá
  • Có 0 nhận xét

DỊCH VỤ TƯ VẤN:

  • Luật Kinh Doanh

Giới thiệu năng lực

GIỚI THIỆU

Luật sư, thành viên Đoàn Luật sư Tp HCM. 8 năm kinh nghiệm tham gia xử lý các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh. Đã từng làm việc tại các công ty như Vinaconex, Thaco. Hiện nay, sáng lập và điều hành Công ty Phụng Hiến.

Tư vấn luật doanh nghiệp, thành lập công ty, cơ cấu lại, quản lý doanh nghiệp: Các dịch vụ chuyên nghiệp của chúng tôi trong lĩnh vực này thường liên quan đến các vấn đề như tăng vốn, giảm vốn, chuyển nhượng vốn; cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi, mua, bán, sáp nhập và hợp nhất công ty, cơ cấu lại nhân sự, giải thể doanh nghiệp…. Các dịch vụ liên quan sẽ được cung cấp dưới hình thức cung cấp ý kiến pháp lý, giải pháp cho quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp và thực hiện các thủ tục hành chính cho việc thay đổi giấy phép đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 

- Làm các thủ tục xin phép thành lập công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh..Xin cấp phép đầu tư cho các dự án có vốn đầu tư nước ngoài;

- Cơ cấu lại doanh nghiệp, xin thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc xin cấp Giấy phép đầu tư sửa đổi và các thủ tục sau khi cơ cấu lại;

- Tư vấn và làm các thủ tục giải thể và thanh lý doanh nghiệp;

- Chúng tôi có các luật sư có kinh nghiệm chuyên sâu và thực tiễn trong việc tuyên bố phá sản doanh nghiệp;

- Cung cấp ý kiến tư vấn liên quan đến hoạt động quản trị doanh nghiệp;

- Soạn thảo và/hoặc tư vấn soạn thảo các văn bản Quy chế quản lý doanh nghiệp như: Nội quy công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban điều hành, Ban Kiểm soát;

- Quy chế quản lý tài chính doanh nghiệp và/hoặc các quy chế hoạt động riêng của doanh nghiệp theo yêu cầu.

DỊCH VỤ TƯ VẤN

- Tư vấn đầu tư
- Tư vấn pháp lý khởi nghiệp
- Tư vấn hợp đồng
- Tư vấn kinh doanh